Simone Visser Simone Visser
Dress to Impress
 
 

Diamond Hit

Don Schufro

Donnerhall
Fiesta

v. Donnerwetter
v. Pik Bube I

Loretta

Ramino
Lassie

v. Ramiro
v. Welt As

St.Pr.St.
Glamour Pure

Gribaldi (Trak)

Kostolany (Trak)
St.Pr.St. Gondola (Trak)

v. Enrico Caruso (Trak)
v. Ibiskus (Trak)

Winett 

Weltmeyer
St.Pr.St. Britta

v. World Cup I
v. Brentano II

 
für 2017 tragend von VITALIS v. Vivaldi - D-Day
 
Diamond Hit